ចាន់ គឹមរិទ្ធី

អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន

“យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងតម្លៃសមរម្យ ដោយការទំនុកចិត្ត និងការជឿជាក់។”

ហ៊ឹង កែវចិត្រា

នាយកប្រតិបត្តិ

“យើងគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សាច់មាន់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងផ្តល់នូវទំនុកចិត្តខ្ពស់សម្រាប់អតិថិជន”

HAPPY CHINESE YEAR 2023

19-january-2023

សូមជូនពរឲ្យក្រុមគ្រួសារ HMC ជួបតែសេចក្តីសុខនិងសម្រេចបាននូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន 2023 នេះ។

HAPPY CHINESE YEAR 2023

19-january-2023

សូមជូនពរឲ្យក្រុមគ្រួសារ HMC ជួបតែសេចក្តីសុខនិងសម្រេចបាននូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន 2023 នេះ។

TMH FAMILY MEETING

11-February-2023

សូមអរគុណចំពោះការយោគយល់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតអនាគតដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

យើងជឿជាក់ថាច្បាប់ថ្មីទាំងនេះនឹងជួយយើងឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរួមរបស់យើង និងបង្កើតបរិយាកាសការងារប្រកបដោយផលិតភាព និងវិជ្ជមានបន្ថែមទៀត

TMH FAMILY MEETING

11-February-2023

សូមអរគុណចំពោះការយោគយល់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។ យើងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតអនាគតដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

យើងជឿជាក់ថាច្បាប់ថ្មីទាំងនេះនឹងជួយយើងឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរួមរបស់យើង និងបង្កើតបរិយាកាសការងារប្រកបដោយផលិតភាព និងវិជ្ជមានបន្ថែមទៀត

30-March-2023

Happy Khmer New Year 2023

សម្រាប់ក្រុមការងារយើង ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ គឺសំដៅលើមិត្តភាព ការងារជាក្រុម និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក តាមគោលដៅអាជីព និងផ្ទាល់ខ្លួន។ សិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ២០២៣!

សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងសម្រេចបាននូវឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។

30-March-2023

Happy Khmer New Year 2023

សម្រាប់ក្រុមការងារយើង ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ គឺសំដៅលើមិត្តភាព ការងារជាក្រុម និងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក តាមគោលដៅអាជីព និងផ្ទាល់ខ្លួន។ សិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ២០២៣!

សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងសម្រេចបាននូវឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ។

Close My Cart
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories